Velkommen til
Selvstendighets Partiet
ShP

For våre norske tradisjoner
våre norske verdier

og vår selvstendighet.

Bli medlem i Selvstendighetspartiet

Som medlem i Selvstendighetspartiet får du mulighet til å påvirke og skape en bedre hverdag for det norske folk.

ShP for Norge og Norges fremtid!


SelvstendighetsPartiet ønsker at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike, slik det står i Grunnloven.

Norge skal ikke inngå internasjonale avtaler som tar makt fra norske myndigheter. ShP er sterk motstander av EU, EØS, TISA, TTIP og Schengen.

ShP er et parti som setter Norge, og norske verdier fremfor alt annet, og vi setter Norge først på dagsordenen.

ShP er et sentrums parti i norsk politikk. Vi er et parti for det norske folk og Norges innbyggere.

Underskrifter

Vi trenger hjelp til å samle 5000 underskrifter slik at vi får registrert oss som politisk parti i Brønnøysund registeret.

Som underskriver binder du deg IKKE til partiet på noen måte, hverken til partiprogram eller som medlem. Du gir oss derimot retten til å delta i "demokratiet" på like vilkår med de andre registrerte partiene.

Ber samtidig om at signerte lister returneres til partileder Ellen Due Brynjulfsen, på adresse: Harrveien 13a. 1481 Hagan

Partiets formålsparagraf:


SelvstendighetsPartiet er i sentrum i Norsk politikk da vi alltid vil være i sentrum av folket.

ShP vil ta Norge ut av EØS og Schengen og legge ned asylinstituttet.

SelvstendighetsPartiet vil innføre bindende folkeavstemninger. Det er folket selv som skal bestemme i viktige saker.

Vi vil forby alle former for Sharia og jobbe imot politisk islam i vårt land.

Selvstendighetspartiet mener:

Les mer

Folkeavstemning / Valg

Vi vil øke bruken av folkeavstemning i viktige nasjonale spørsmål.

ShP vil kreve folkeavstemning om EØS avtalen, samt alle fremtidige internasjonale avtaler.

Les mer

Innvandring

ShP vil stanse strømmen av innvandrere til Norge.

ShP vil stenge grensene til vi igjen har fått kontroll over de som er i landet.

Les mer

Politiet

ShP er imot sentralisering av politidistriktene, og ønsker å få tilbake den lokale lensmann. Dette med tanke på forebygging og innbyggernes kontakt med politiet.

Les mer

Grensekontroll

ShP vil øke sikkerheten ved våre grenser, ved å ha strengere kontroll, identifikasjon- og passkontroll.

Hvorfor velge Selvstendighetspartiet

  • Internasjonale avtaler som fratar norske myndigheter sin makt over eget land og egne grenser har aldri blitt fremlagt for det norske folk til folkeavstemming. Det er nå på tide!

  • TTIP og TISA er organisasjoner norske myndigheter forhandler med. Dette uten å informere det norske folk om konsekvensene og hva det vil innebære for vårt land. Norge selges ut til utenlandske selskaper, bit for bit. Dette må stanses!

  • Den folkevandringen som finner sted til Europa og Norge, har av mange eksperter blitt sagt at vil være ødeleggende for den europeiske økonomien på sikt. Vi må sørge for en bærekraftig fremtid for våre barn, og eldre. Vi må hjelpe oss selv, før vi hjelper resten av verden.

Den folkevandringen som finner sted til Europa og Norge, har av mange eksperter blitt sagt at vil være ødeleggende for den europeiske økonomien på sikt.
Vi må sørge for en bærekraftig fremtid for våre barn, og eldre. Vi må hjelpe oss selv, før vi hjelper resten av verden.
ISIS har startet en religionskrig mot Europa og Vesten, og med åpne grenser har ikke norske myndigheter kontroll på hvem som kommer til landet vårt.
Vår kultur, våre tradisjoner og våre etiske retningslinjer er mildt sagt presset. Og politisk korrekthet står i høysetet, og i fare for å støte flyktningene og migrantene, går dette på bekostning av det norske folk.
Dette må det bli en slutt på!
Norge skal ikke inngå internasjonale avtaler som tar makten fra norske myndigheter. Derfor er ShP sterkt imot EU, EØS, TISA, TTIP og Schengen. Sistnevnte da den forbyr passkontroll på egne grenser mot EU.

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge.

I Norge er Grunnloven, loven over alle lover.
Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter lex superior-prinsippet.

  • § 1 Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

  • § 2 Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

  • § 16 Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.

Norges Grunnlov

"Selvstendighetspartiet ønsker at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike, slik det står i Grunnloven."

Ellen Due Brynjulfsen, grunnlegger av SHP