Ønsker du en forandring?

Som medlem i Selvstendighetspartiet får du mulighet til å påvirke og skape en bedre hverdag for det norske folk.

Du får som medlem også stemmerett på årsmøter, og hvis du ønsker å delta aktivt vil du kunne være valgbar til ulike verv.

Våre priser på medlemskap er:

  • Hovedmedlem kr. 150,-
  • Honnørmedlemskap: kr. 150,– (studenter, pernsjonister og trygdede)
  • Støttemedlem (anonymt) kr. 150,-

  • Vi har 2 forskjellige typer medlemskap:

    Skriv inn navn, adresse og telefon nummer på skjemaet som kommer opp.

    Hovedmedlem / Honnørmedlem

    Støttemedlem