Kort om ShP

Ingen av dagens partier tar tak i vern av Norge og norges innbyggere.

  På digitale medier ble frustrasjonen stor våren 2015, og det ble ropt etter et parti som ville sette Norge og norske verdier og tradisjoner på dagsordenen.

  Det blir bare veldig feil at våre folkevalgte og etablerte partier velger å hjelpe alle andre før de hjelper sine egne innbyggere og borgere, da dette beviselig går på bekostning av våre barn og eldre. Vi er mange som ønsker en forandring.


"Siden jeg selv var en av de som delte denne frustrasjonen, så valgte jeg å danne Selvstendighetspartiet". Ellen Due Brynjulfsen, partileder

Parti-ledelsen:


 • Ellen Due Brynjulfsen, Partileder • Bernt Olav Wathne, 1. nestleder

 • Stian Holter Grimsby, 2. nestlederSentralstyre medlemmer:


 • Heidi Furuseth-Buflod

 • Kaspar Johan Birkeland

 • Ellen Marie Due Tirevoll

 • Frode Brekkeflat Berg

 • Ellen Due Brynjulfsen

 • Tor Ingar Lofthus

 • Roy Wathne

 • Rai Charan

 • Jan Petter Orvøy

 • Stian Holter Grimsby

 • Bernt Olav Wathne